Đường số 10, KCN Sóng Thần 1

Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam